Close

Riddersviks historia

Riddersviks Herrgård vakar med sin ståtliga Gustavianska fasad ned över Mälarens Strand i Hässelby Villastad. Gården har en lång historia men de befintliga husen lät byggas år 1762. Då Elias von Langenberg, hovkällarmästare hos Konung Gustaf III, nöjd granskade sin nyuppförda herrgård. De båda gårdsflyglarna med sina valmade tak bildar en naturlig avslutning på den långa allé som för besökaren fram mot de stora dubbeldörrarna på gårdens huvudbyggnad.

Under årens lopp har det funnits ett tjugotal ägare till Riddersviks Herrgård, en av de mest framstående var greve Erik Ruuth som också var den första av ägarna att göra Riddersvik till en permanentbostad.

Sedan 1885 förvärvade Stockholms stad herrgården från brukspatron Anders Mårten Ångman. Idag drivs Riddersviks Gård av familjerna Elin & Christoffer Bergström samt Annika & Max Johansson. 

Riddersviks Gård & dens omgivning vätter mot Mälarens vatten på Hässelbys fastland & mot Svartsjölandet, intill Lovön & Drottningholm. Efter många år har man nu återuppfört ångbåtsbryggan som ligger i anslutning till Gården vilket gör det möjligt att snabbt ta sig med båt in till Stockholm. Vill man motionera så har man fina promenadvägar längst med vattnet. 

I anslutning till Gården ligger det ett Tempel som uppfördes under samma tidsperiod som gården byggdes, alltså i slutet på 1700talet. Bevarade dokument visar att man här hade olika slag av sammankomster & aktiviteter. ”Manna Samfund” var en av de sammanslutningar, där deltagarna ägnade sig åt retorik & vältalighet samt tränade sig i att tala om ”religösa & andliga ting”. Idag är det bla en populär plats att lägga sin borgerliga vigsel på. 

Omgivningarna runt templet & Riddersviks Gård omges av ett vackert lundparti med många intressanta växter & fåglar. Delar av området är naturreservat vilket ger möjlighet till många härliga utomhusaktiviteter.